Net al mensen kunnen ook honden over het algemeen  allergische reacties vertonen als zij in contact komen met een stof die niet in het lichaam thuishoort. Bij een allergie reageert het afweersysteem zeer heftig op stoffen van buiten het lichaam en heeft ongewenste verschijnselen als gevolg.

Het is mogelijk dat een hij/zij al jaren met een bepaalde stof in contact is geweest, voordat hij een overgevoeligheidsreactie ontwikkelt.

De verschijnselen die optreden bij een allergie zijn meestal in mindere of meerdere mate jeuk en roodheid van de huid.

De volgende allergieën komen voor bij de hond.

Vlooienallergie

Bij een vlooienallergie is de hond allergisch voor de vlooienbeet. Het in contact komen met vlooienspeeksel heeft een allergische reactie tot gevolg. Bij een vlooienallergie is één beet van een vlo al voldoende om de allergische reactie tot stand te brengen. De hond met een vlooienallergie krabt en bijt zichzelf tot bloedens toe.

Voedselallergie

Als de hond last heeft van een voedselallergie kan hij niet tegen bepaalde voedingsstoffen. Het is vaak moeilijk te achterhalen tegen welke stof de hond niet kan, daar de hond al lange tijd het voedsel goed verdragen kan hebben en hetzelfde voedsel op een bepaald moment toch een allergische reactie veroorzaakt.

Een voedingsallergie is te achterhalen door een langere periode (8 – 12 weken) een hypoallergeen dieet te geven. Indien er gedurende deze periode verbetering is kun je de diagnose stellen. Een voedselallergie treedt vaak op voor het eerste levensjaar.

Contactallergie

Contactallergie is een overgevoeligheid van de huid voor stoffen die contact maken met de huid. Voorbeelden zijn shampoo, schoonmaakmiddelen voor de vloer, vlooienband, plastic speeltjes etc. Hierbij kun je roodheid, kaalheid en ontsteking van de huid zien op die plaatsen waar contact met het allergeen optreedt.

Geneesmiddelen Allergie

Bepaalde soorten medicijnen kunnen ook een overgevoeligheidsreactie veroorzaken, zoals algemene roodheid van de huid, gepaard gaande met heftige jeuk.

Hoe weet ik dat mijn hond allergisch is?

Het is vaak lastig vast te stellen of de hond allergisch is. Een uitgebreid vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek kan in de goede richting wijzen, maar vaak is het moeilijk om te bepalen om welke allergie het gaat.

Door eliminatie kan een bepaalde allergie worden vastgesteld. Bijvoorbeeld het al eerder genoemde hypoallergene dieet bij de verwachting dat we te maken hebben met een voedselallergie, of bijvoorbeeld een goede vlooienbestrijding als we denken te maken te hebben met een vlooienallergie.

Andere mogelijkheden om een allergie vast te stellenzijn huidbiopten, allergietesten en bloedtesten. Bij atopie wordt een allergietest gedaan, vaak wordt zowel de bloedtest als de huidtest gedaan. Hierdoor wordt duidelijk voor welke stoffen de hond allergisch is.

Behandelingsmogelijkheden

De behandelingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de diagnose.
Eliminatie – vermijden van stoffen waar de hond allergisch voor is. (toepassing bij voedselallergie, atopie, contactallergie, geneesmiddelenallergie) Een goede vlooienbestrijding is ook een vorm van eliminatie.
Hypoallergene diëten – bij voedselallergie.
Hyposensibilisatie – door het geven van een serie injecties met de stof waar de hond allergisch voor is wordt het lichaam minder overgevoelig gemaakt en wordt geprobeerd op die manier de allergie tegen te gaan. Toepassing bij atopie.
Medicatie – ter vermindering van de allergische reactie.
Shampoos – ter vermindering van de jeuk en de huid te kalmeren.