”Look-a-Likes” Geen erkende stambomen!

Een “look-a-like” Franse Bulldog is een hond die lijkt op een Franse Bulldog zonder erkende stamboom.

Een hond zonder stamboom is geen rashond. Een hond zonder stamboom kan lijken op een rashond. Maar omdat je niet weet hoe, waar en waarom hij gefokt is, noemen we hem een “look-a-likes”. Natuurlijk kan een bastaard of een hond die lijkt op een rashond net zo lief zijn als een rashond, en natuurlijk zegt een stamboom niets over het plezier dat je met je hond kan hebben. Maar een stamboom zegt wel wat over de vraag of de hond met zorg gefokt is.

“look-a-likes” bepalen uitkomsten onderzoek

Bij sommige rassen komen in verhouding veel “look-a-likes” voor; bij andere rassen is dit minder. Dit zien we ook terug in de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dat gedaan wordt naar de gezondheid van rashonden.

Uit het onderzoek ‘Incidentie van schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren’ dat onlangs in opdracht van ministerie van Economische Zaken werd uitgevoerd (en waarvoor in de toekomst nog meer hondenrassen onderzocht gaan worden), bleek bijvoorbeeld dat een groot deel van de onderzochte honden helemaal geen rashond was. Bijna alle honden die in het kader van dit onderzoek onder de loep genomen werden, waren “look-a-likes”.

In het eerste deel van dit onderzoek werden drie rassen onderzocht, namelijk de Chihuahua, de Franse Bulldog en de Labrador Retriever. Van de onderzochte Labradors had slechts twintig procent een stamboom, bij de Franse Bulldog was dat twaalf procent en van de Chihuahua’s was dat een overweldigend weinig zes procent. Voor de duidelijkheid: bij de Chihuahua’s wil dat dus zeggen dat 94 procent van de onderzochte honden een “look-a-like”. Een hond dus die gefokt is zonder dat er eisen gesteld werden aan zijn ouders voor wat betreft gezondheid, welzijn en sociaal gedrag. Deze grote groep “look-a-likes”.bepaalt daarmee wel het beeld dat uit het onderzoek komt.

Let op: De enige wereldwijde erkende stambomen zijn (FCI, AKC (AMERIKA) en UNITED KENNELCLUB (ENGLAND)

Het is belangrijk dat potentiële pup kopers begrijpen dat honden met een diskwalificerende kleur van tijd tot tijd voorkomen maar dat fokkers die volgens de standaard fokken niet met opzet de bedoeling hebben deze voort te brengen. Zij kunnen het resultaat zijn van recessieve eigenschappen die alleen te voorschijn komen als puppies van elk van de ouders een recessief gen erven of eigenschappen zijn die teruggaan op vroegere voorouders. Ongeacht de manier van overerving zouden puppies en honden die diskwalificerende eigenschappen vertonen of bij zich dragen het beste, uit eerbied voor onze rasstandaard, gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden en als gezelschapsdier een even waardevolle rol vervullen als andere gezelschapsdieren maar niet waardevoller zijn in financieel opzicht.

Welke kleuren geven gezondheid problemen bij de Franse Bulldog:

Kleur Merle: (gemaakt door kruisingen)

Een van de meest voorkomende problemen zijn genetische misvormingen. Omdat deze hond een unieke genetische aandoening heeft, kan dit leiden tot onvolgroeide ledematen, blindheid of doofheid. Talrijke merle Franse buldoggen lijden ook aan allergieën, immuunstoornissen, hartgeruis en heupdysplasie en worden niet oud.

Houd er ook rekening mee dat ze, omdat ze zulke lichtgekleurde ogen hebben, oogafwijkingen kunnen hebben. Enkele van de veelvoorkomende problemen zijn dat het ene oog groter is dan het andere, het ene oog is bedekt met een knipvlies, staar en coloboma (een aangeboren aandoening die een gat in de iris van het oog veroorzaakt)

Kleur Blauw of Muisgrijs (alle varianten daarop zoals blauw-gestroomd, blauw-bont, blauw-fawn e.d.) blauw is een verdunning van zwart (zwakke kleur) en kan leiden tot schurft, alopecia, immuunstoornissen, neurologische aandoeningen, allergieën, hartziekten en staar.

Kleur Wit: Kan het doven gen dragen.

Waarom je geen rashonden wilt in zeldzame kleuren

Auteur Karen Dibert gepensioneerde fokker van Franse Bulldogs (USA)

Ik zie een alarmerende trend in de raszuivere hondenfokkerij die me stoort: Zeldzame kleuren binnen een ras zijn trendy geworden. Deze rage is niet nieuw, maar hij wint aan kracht en zal de ondergang van rashonden zijn, door de onwetendheid van fokkers en eigenaren.

Als een gepensioneerde fokker van Franse Bulldogs , weet ik dat ze veel acceptabele kleuren hebben, maar er zijn er een paar die door registrerende organisaties niet worden toegestaan. Niet omdat ze nieuw zijn, of van een verborgen gen dat plotseling opkwam, maar omdat bewezen is dat ze het ras op een of andere manier schade berokkenen. Hetzelfde geldt ook voor andere rassen.

Fransen die allemaal wit of helemaal zwart zijn en geen spoor van gestroomd hebben, dragen het dove gen en kunnen blauwogige honden oogproblemen. veroorzaken. Lever- of chocoladekleuren, zoals vaak (en veilig) te zien in Labradors , kunnen geelogige Fransen produceren met vroege blindheid of juveniele staar. Dit zijn gezondheidsproblemen waar geen enkele huisdier ouder mee te maken wilt hebben en die nooit aan een dier mogen worden opgelegd omdat een fokker geld wil verdienen met een “zeldzame kleur” of een persoon wil een ongebruikelijk ogende pup. Een goede fokker zal nooit de gezondheid van een hond riskeren, en een goede eigenaar heeft de verantwoordelijkheid om onderzoek te doen naar het ras dat ze willen kopen.

Andere kleuren die als zeldzaam worden beschouwd in Franse Bulldogs zijn de zwart/bruine kleur (zoals een Dobermann (black & Tan) en de zwarte helemaal zonder een spoor van gestroomd. Deze kleuren zijn zo dominant dat ze bij het fokken alle andere kleuren in de bloedlijn zullen elimineren. Het zou inderdaad triest zijn om gezonde Fawns, gestroomde dieren, crèmes, e.d. te verliezen omdat een handvol onethische en ongeschoolde mensen zwarten en zwart en bruin wilden.

De blauwe kleur is de grootste trend van allemaal voor Fransen. Ze worden zo snel gefokt en verkocht dat er wachtlijsten zijn voor de pups. Blues (gekleurd als een Weimaraner ) is meer dan een probleem met het ras dan elke andere rage kleur. Deze kleur heeft de neiging gele of groene ogen te produceren, wat, zoals hierboven vermeld, kan leiden tot blindheid.

Een blauwe Franse bulldog.

Bovendien draagt ​​de kleur een genetische aandoening die droge, schilferige huid en haaruitval veroorzaakt. Hoewel dit bij een puppy niet evident zal zijn, zullen de problemen zich ontwikkelen naarmate de hond ouder wordt. Gezonde honden leven langer en veroorzaken minder stress.  Jezelf voor een heel leven van hartzeer op kosten van je geliefde pup instellen, is niet de kleur van een ontwerper of een trending rage waard.

Doe je onderzoek voordat je een hond van een bepaald ras koopt. Het opofferen van de toekomstige gezondheid van uw huisdier, of het bijdragen aan de uiteindelijke achteruitgang van uw favoriete ras, is het niet waard om op te scheppen als u een zeldzame hond hebt. Dit zijn levende wezens die lijden aan onze domheid – niet een handtas die we weggooien als hij versleten raakt. Wees een verantwoordelijke eigenaar en geniet daardoor van de lange gezonde jaren van uw hond.

Er zijn nog veel meer ongewenste trending kleuren (fad colors) die vaak het resultaat zijn van kruisen met verschillende andere rassen in de bloedlijn en dat is helaas niet altijd zichtbaar omdat ze door het kruisen ook alleen drager kunnen zijn van de ongewenste kleuren.
Zorg dat je een hond koopt met een erkende stamboom als je een echte rashond wilt.

***Door het kruisen met andere rassen verdwijnt het geweldige clowntjes karakter en het uiterlijk van de Franse Bulldog en niet te vergeten krijgen we veel meer nieuwe ziektes in het ras***

Sinds 1 februari  2016 zijn Franse Bulldoggen met de niet erkende kleuren blauw, blue merle, chocoladebruin en black & tan niet meer inzetbaar voor de fokkerij. Dit komt voort uit een convenant dat de Raad van Beheer met de Hollandse Bulldoggen Club en de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland heeft afgesloten.

De genoemde kleuren komen in principe niet voor bij de Franse Bulldog en er is een vermoeden dat deze gezondheidsproblemen met zich meebrengen. Door het afsluiten van dit convenant voorkomen we dat er gefokt wordt op een kleuren die mogelijk gezondheidsproblemen ontwikkelen. Om de maatregel in het convenant ook daadwerkelijk uit te voeren, gaat de Raad van Beheer de kleuren van de reu en teef bij de dekaangifte vanaf 1 februari 2016 controleren.

Dit houdt in dat in dat deze niet erkende kleuren nog wel kunnen voorkomen in stambomen die voor 1 februari  2016 zijn uitgegeven.

Voorheen kregen deze verboden een kleuren een NEK (niet erkende kleur) vermelding op de stamboom en mocht er nog wel mee gefokt worden maar gelukkig is dit nu verleden tijd.

Ongeacht de informatie die wordt verspreid, is er geen officiële Franse Bulldog-standaard die deze kleuren als wenselijk accepteert.

De meeste fad-kleuren (NIET ALLEMAAL) zijn het resultaat van kruisen met verschillende andere rassen, dus het zijn GEEN Franse Bulldoggen maar kruisingen met andere rassen in de bloedlijn! LAAT U NIET MISLEIDEN!!

Black & Tan

Blauw bont brindle (blue pied brindle)

Blauw/Grijs/Muiskleur (Blue/Gray/Mouse color)

Blauw & Tan (Blue & Tan)

Blauw Fawn (Blue Fawn)

Blauw Bont (Blue pied)

Chokolade/Bont (Choco/Pied)

Blauw/Fawn/Muisgrijs (Blue/Fawn/Muisgrijs)

Chocolade/Fawn (Choco/Fawn)

Lilac/Tan

Blauw gestroomd (Blue Brindle)

Chocolade (Chocolate)

Chocolade/Lever (Choco/Lever)

Merle

Lilac