''Look-a-Likes" (ook verboden kleuren) hebben geen erkende stamboom!

Let op: Er worden *Look-a-likes* (bastaards/kruisingen) verkocht die meeliften op de naam *Franse Bulldog* deze honden hebben uiteraard GEEN wereldwijde erkende FCI stamboom.

Deze bastaards lijken op jacht hondjes met staande oren en dezelfde lange neus en sommige hebben ook nog een lange staart maar je hebt ook *Look-a-likes* die lijken op een Franse Bulldog maar dragen verboden kleuren omdat die mogelijk gezondheid problemen met zich mee brengen.

Deze zijn gefokt uit kruisingen en hebben geen officiële FCI stamboom maar een niet erkende stamboom die overal te koop zijn!

Een “look-a-like” (kruising) is een hond die kan lijken op een rashond zonder erkende stamboom 

Een hond zonder stamboom is geen rashond. Een hond zonder stamboom kan lijken op een rashond. Maar omdat je niet weet hoe, waar, waarom en wat er in gefokt is, noemen we hem een “look-a-like”. Natuurlijk kan een bastaard of een hond die lijkt op een rashond net zo lief zijn als een rashond, en natuurlijk zegt een stamboom niets over het plezier dat je met je hond kan hebben. Maar een stamboom zegt wel wat over de vraag of de hond met zorg gefokt is.

Deze fokkers en broodfokkers waarvan merendeel (niet allemaal) ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel omdat veel aftrekbaar is van de belasting hebben de mooiste verhalen op internet staan in de hoop dat veel mensen er in trappen. Vers bloed importeren willen ze niet want dat kost teveel geld en kruisen levert snel veel geld op!

Ook heel belangrijk om te lezen!!!

Een Franse Bulldog kan genetisch geen lange staart hebben omdat de staart er al heel zolang geleden uit gefokt is. Er is een laboratorium Feragen waarmee ik mail contact heb gehad en die doen ras testen maar geven aan dat ze maar tot drie generaties terug kunnen kijken dus zou er 3 generaties hetzelfde ras zijn gebruikt dan zou de uitkomst rashond zijn maar ze geven ook duidelijk aan dat ze niet weten wat voor honden er voor de drie generaties gebruikt zijn. Ik heb ook contact gehad met alle andere Laboratoriums en die geven aan dat een ras test onmogelijk is en onbetrouwbaar!

“look-a-likes” bepalen uitkomsten onderzoek

Bij sommige rassen komen in verhouding veel “look-a-likes” voor; bij andere rassen is dit minder. Dit zien we ook terug in de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek dat gedaan wordt naar de gezondheid van rashonden.

Uit het onderzoek ‘Incidentie van schadelijke raskenmerken en erfelijke gebreken bij populaties van gezelschapsdieren’ dat onlangs in opdracht van ministerie van Economische Zaken werd uitgevoerd (en waarvoor in de toekomst nog meer hondenrassen onderzocht gaan worden), bleek bijvoorbeeld dat een groot deel van de onderzochte honden helemaal geen rashond was. Bijna alle honden die in het kader van dit onderzoek onder de loep genomen werden, waren “look-a-likes”.

In het eerste deel van dit onderzoek werden drie rassen onderzocht, namelijk de Chihuahua, de Franse Bulldog en de Labrador Retriever. Van de onderzochte Labradors had slechts twintig procent een stamboom, bij de Franse Bulldog was dat twaalf procent en van de Chihuahua’s was dat een overweldigend weinig zes procent. Voor de duidelijkheid: bij de Chihuahua’s wil dat dus zeggen dat 94 procent van de onderzochte honden een “look-a-like” is. Een hond dus die gefokt is zonder dat er eisen gesteld werden aan zijn ouders voor wat betreft gezondheid, welzijn en sociaal gedrag. Deze grote groep “look-a-likes” bepaalt daarmee wel het beeld dat uit het onderzoek komt.

Let op: De enige wereldwijde erkende stambomen zijn (FCI, AKC (AMERIKA) en UNITED KENNELCLUB (ENGLAND)

Niet erkende FCI kleuren (in Amerika AKC wel toegestaan)

Het is belangrijk dat potentiële pup kopers begrijpen dat honden met een diskwalificerende kleur van tijd tot tijd voorkomen maar dat fokkers die volgens de rasstandaard fokken niet met opzet de bedoeling hebben deze voort te brengen. Zij kunnen het resultaat zijn van recessieve eigenschappen die alleen te voorschijn komen als puppies van elk van de ouders een recessief gen erven of eigenschappen zijn die teruggaan op vroegere voorouders. Ongeacht de manier van overerving zouden puppies en honden die diskwalificerende eigenschappen vertonen of bij zich dragen het beste, uit eerbied voor onze rasstandaard, gesteriliseerd of gecastreerd moeten worden en als gezelschapsdier een even waardevolle rol vervullen als andere gezelschapsdieren maar niet waardevoller zijn in financieel opzicht.

Welke kleuren geven gezondheid problemen bij de Franse Bulldog:

Kleur Merle: (gefokt door middel van kruisingen)

Een van de meest voorkomende problemen zijn genetische misvormingen. Omdat deze hond een unieke genetische aandoening heeft, kan dit leiden tot onvolgroeide ledematen, blindheid of doofheid. Talrijke Merle Franse buldoggen lijden ook aan allergieën, immuunstoornissen, hartgeruis en heupdysplasie en worden niet oud. Houd er ook rekening mee dat ze, omdat ze zulke lichtgekleurde ogen hebben, oogafwijkingen kunnen hebben. Enkele van de veelvoorkomende problemen zijn dat het ene oog groter is dan het andere, het ene oog is bedekt met een knipvlies, staar en coloboma (een aangeboren aandoening die een gat in de iris van het oog veroorzaakt)

Kleur Blauw of Muisgrijs (alle varianten daarop zoals blauw-gestroomd, blauw-bont, blauw-fawn e.d.)

Blauw is een verdunning van zwart (zwakke kleur) en kan leiden tot schurft, alopecia, immuunstoornissen, neurologische aandoeningen, allergieën, hartziekten en staar.

Kleur Wit: Kan het doven gen dragen.

Andere kleuren die als zeldzaam worden beschouwd in Franse Bulldogs zijn de zwart/bruine kleur (zoals een Dobermann (black & Tan) en de zwarte helemaal zonder een spoor van gestroomd. Deze kleuren zijn zo dominant dat ze bij het fokken alle andere kleuren in de bloedlijn zullen elimineren. Het zou inderdaad triest zijn om gezonde Fawns, gestroomde dieren, crèmes, e.d. te verliezen omdat een handvol onethische en ongeschoolde mensen zwarten en zwart en bruin wilden.

De blauwe kleur is de grootste trend van allemaal voor Fransen. Ze worden zo snel gefokt en verkocht dat er wachtlijsten zijn voor de pups. Blues (gekleurd als een Weimaraner) is meer dan een probleem met het ras dan elke andere rage kleur. Deze kleur heeft de neiging gele of groene ogen te produceren, wat, zoals hierboven vermeld, kan leiden tot blindheid.

Een blauwe Franse bulldog.

Deze kleur draagt ​​een genetische aandoening die droge, schilferige huid en haaruitval veroorzaakt. Hoewel dit bij een puppy niet evident zal zijn, zullen de problemen zich ontwikkelen naarmate de hond ouder wordt. Gezonde honden leven langer en veroorzaken minder stress.  Jezelf voor een heel leven van hartzeer op kosten van je geliefde pup instellen, is niet de kleur van een ontwerper of een trending rage waard.

Doe je onderzoek voordat je een hond van een bepaald ras koopt. Het opofferen van de toekomstige gezondheid van uw huisdier, of het bijdragen aan de uiteindelijke achteruitgang van uw favoriete ras, is het niet waard om op te scheppen als u een zeldzame hond hebt. Dit zijn levende wezens die lijden aan onze domheid – niet een handtas die we weggooien als hij versleten raakt. Wees een verantwoordelijke eigenaar en geniet daardoor van de lange gezonde jaren van uw hond.

Sinds 1 februari  2016 zijn Franse Bulldoggen met de niet erkende kleuren blauw, Blue Merle, Chocoladebruin en Black & Tan niet meer inzetbaar voor de fokkerij. Er is een vermoeden dat deze kleuren gezondheidsproblemen met zich meebrengen.

Dit houdt in dat in dat deze niet erkende kleuren nog wel kunnen voorkomen in stambomen die voor 1 februari  2016 zijn uitgegeven.

Voorheen kregen deze verboden een kleuren een NEK (niet erkende kleur) vermelding op de stamboom en mocht er nog wel mee gefokt worden.

Waarom worden deze Franse Bulldog kleuren dan wel gefokt?

Zoals bij elk populair hondenras helaas het geval is, bepaald de consument het aanbod. Des te meer interesse er is in deze zogenaamde “zeldzame” of “aparte” kleuren, des te groter het aanbod uiteindelijk zal zijn. Fokkers die enkel fokken uit financiële overwegingen zullen aan deze vraag blijven voldoen. Helaas worden de ernstige gezondheidsproblemen voor het dier daarbij op de koop toegenomen.

Een Merle, Blauwe, Black & Tan of chocolate Franse Bulldog zijn niet zeldzaam. Vaak wordt dit wel aan de toekomstige eigenaar vertelt, maar niets is minder waar. De reden van de schaarste aan deze kleur ligt in het feit dat ze simpelweg verboden zijn en als het ware op de zwarte lijst staan. Fokkers die de richtlijnen van de rasstandaard volgen, zullen nooit nestjes fokken waarbij er kans is op deze kleurnuances. Zo houden ze het ras gezond én wordt het dier erkend door de officiële rasvereniging en krijgt een FCI stamboom.

Black & Tan

Blauw bont brindle (blue pied brindle)

Blauw/Grijs/Muiskleur (Blue/Gray/Mouse color)

Blauw & Tan (Blue & Tan)

Blauw Fawn (Blue Fawn)

Blauw Bont (Blue pied)

Chokolade/Bont (Choco/Pied)

Blauw/Fawn/Muisgrijs (Blue/Fawn/Muisgrijs)

Chocolade/Fawn (Choco/Fawn)

Lilac/Tan

Blauw gestroomd (Blue Brindle)

Chocolade (Chocolate)

Chocolade/Lever (Choco/Lever)

Merle

Lilac