BASISREGLEMENT WELZIJN EN GEZONDHEID (FCI)*

In het Kynologisch Reglement zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van de teef waarmee wordt gefokt.

De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Artikel VIII.1 en verder).

Wijziging basisreglement welzijn & gezondheid (bwg)

In de Algemene Vergadering van 2 december 2017 zijn er weer wijzigingen in het Kynologisch Reglement (KR) vastgesteld. Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het BWG, in die zin dat de 12-maandenregel wordt aangepast.

De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR zal gaan luiden: “Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit.”

Dekking strafbaar

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

Regels basisreglement welzijn & gezondheid


Artikel VIII.1

Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt. (Bij ons krijgen de teven hun eerste nestje tussen de 18 maanden en 2 jaar oud en niet voor de 2e loopsheid)

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden (6 jaar oud) heeft bereikt. (Bij ons krijgt een teef haar eerste nestje uiterlijk met 4 jaar oud)

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden  (8 jaar oud) heeft bereikt. (Bij ons krijgt een teef haar laatste nestje uiterlijk met 5 jaar oud)

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren (dat geldt bij ons alleen voor een natuurlijke bevalling en wij vinden 3 nestjes wel genoeg in dit geval)

Een teef mag volgens het basis reglement niet meer dan 3 keizersnedes ondergaan!

Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van ten minste 12 maanden zit. (Bij ons zit er 12 tot 18 maanden tussen twee opeenvolgende nesten )

Een teef mag maximaal 3  keizersnedes ondergaan (mits een teef het aan kan maar wij gaan voor een natuurlijke bevalling, dat is ons doel)

De definitie van een nest is: een situatie waarbij een teef uit één dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren.

Hier kunt u zelf uitrekenen op welke leeftijd wij beginnen met fokken en wanneer we een teef uit de fok halen.

Omrekentabel van mensen naar honden jaren KLIK HIER klik bij de gewicht van de hond “minder dan 15 kg”

Hondenjaren ⇔ mensenjaren omrekenen ons fokprogramma:

1.Tussen 24 en 28 jaar krijgen onze Franse Bulldoggen teven hun eerste nestje

2.Teven die nog nooit een nestje hebben gehad krijgen na 36 jaar ook geen pups.

3.Teven worden met 44 jaar niet meer gedekt en gaan lekker genieten van hun welverdiende pensioen.

4.Een reu mag dekken als hij getest en goedgekeurd is vanaf 20 jaar oud.

Artikel VIII.2

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Artikel VIII.3

Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.

Artikel VIII.4

Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.

Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.

 

Inteeltbeperking

Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Dit geldt voor alle rassen. Daarnaast zijn er voor veel rassen aanvullende, inteeltbeperkende regels gesteld door de rasverenigingen. Denk aan het verbod om een teef te kruisen met een halfbroer, neef of oom. Het fokken met dit soort nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de kans op erfelijke gebreken groter kan zijn. Dit is zeer onwenselijk. Om te zorgen dat er voldoende minder verwante dieren op de lange termijn beschikbaar zijn is de ambitie en het advies aan de fokkers en rasverenigingen de inteelttoename in rassen te beperken

*FCI (Fédération Cynologique Internationale)

Een rashond is een hond die voldoet aan de rasstandaard. De rasstandaard beschrijft de kenmerken van een ras. Dit gebeurt al sinds 1900! Als de kennel club van het land van herkomst het ras erkent, volgt vervolgens erkenning door de FCI (Fédération Cynologique Internationale). De FCI is de overkoepelende organisatie waarbij bijna alle kennelclubs zijn aangesloten. Op dit moment erkent de FCI meer dan 300 rassen. Soms komt daar een ras bij, maar meestal is dat niet een heel ‘nieuw’ ras, maar juist een heel oude die opnieuw in de belangstelling staat