BASISREGLEMENT WELZIJN EN GEZONDHEID (FCI)*

Regels basisreglement welzijn & gezondheid


Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt. (Bij ons krijgen de teven hun eerste nestje tussen de 18 maanden en 3 jaar oud en niet voor de 2e loopsheid)

Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden (6 jaar oud) heeft bereikt. (Bij ons krijgt een teef haar eerste nestje uiterlijk met 3 jaar oud)

Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden  (8 jaar oud) heeft bereikt. (Bij ons krijgt een teef haar laatste nestje uiterlijk met 5 jaar oud)

Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren (bij ons is dat uiterlijk vier nestjes maar dat geldt bij ons alleen voor een natuurlijke bevalling)

Een teef mag volgens het basis reglement niet meer dan 3 keizersnedes ondergaan!

Een teef mag maximaal 3  keizersnedes ondergaan (mits een teef het aan kan maar wij gaan voor een natuurlijke bevalling, dat is ons doel)

De definitie van een nest is: een situatie waarbij een teef uit één dracht één of meer volgroeide of onvolgroeide pups heeft voortgebracht, die al dan niet op natuurlijke wijze levend of dood zijn geboren.

Omrekentabel van mensen naar honden jaren KLIK HIER klik bij de gewicht van de hond “minder dan 15 kg”

Hondenjaren ⇔ mensenjaren omrekenen ons fokprogramma:

1.Tussen 24 en 28 jaar krijgen onze Franse Bulldoggen teven hun eerste nestje

2.Teven die nog nooit een nestje hebben gehad krijgen na 36 jaar ook geen pups.

3.Teven worden met 44 jaar niet meer gedekt en gaan lekker genieten van hun welverdiende pensioen.

4.Een reu mag dekken als hij getest en goedgekeurd is vanaf 20 jaar oud.

Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Inteeltbeperking

Volgens het reglement mag een teef niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Dit geldt voor alle rassen. Daarnaast zijn er voor veel rassen aanvullende, inteelt beperkende regels gesteld door de rasverenigingen. Denk aan het verbod om een teef te kruisen met een halfbroer, neef of oom. Het fokken met dit soort nauwe familierelaties leidt tot hoge inteelt, waarmee de kans op erfelijke gebreken groter kan zijn. Dit is zeer onwenselijk. Om te zorgen dat er voldoende minder verwante dieren op de lange termijn beschikbaar zijn is de ambitie en het advies aan de fokkers en rasverenigingen de inteelttoename in rassen te beperken

*FCI (Fédération Cynologique Internationale)

Een rashond is een hond die voldoet aan de rasstandaard. De rasstandaard beschrijft de kenmerken van een ras. Dit gebeurt al sinds 1900! Als de kennel club van het land van herkomst het ras erkent, volgt vervolgens erkenning door de FCI (Fédération Cynologique Internationale). De FCI is de overkoepelende organisatie waarbij bijna alle kennelclubs zijn aangesloten. Op dit moment erkent de FCI meer dan 300 rassen. Soms komt daar een ras bij, maar meestal is dat niet een heel ‘nieuw’ ras, maar juist een heel oude die opnieuw in de belangstelling staat. Meer informatie over de FCI kunt u vinden elders op onze website.